ПРАВИЛНИК за организиране и провеждане на състезания от националния
БГ Х ЕНДУРО ШАМПИОНАT 2022

НАРЕДБА БФМ 2022

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА ЗА УЧАСТИЕ В БГ Х ЕНДУРО ШАМПИОНАТА

Условия за участие

Всеки участник в BG-X Enduro Championship трябва да притежава валиден състезателен лиценз за дисциплина Ендуро издаден от БФМ или позволително за стартиране (starting permission) за чуждестранни състезатели.

Всеки участник трябва да притежава стартов номер съгласно разпоредбите на BG-X Enduro Championship и да е приведен в цветовата схема спрямо класа, в който участва.

Всеки участник трябва да подаде online заявка за участие за съответното състезание от BG-X Enduro Championship спрямо календара.

Всеки участник трябва да е запознат с Правилника за организиране и провеждане на състезания от националния BG-X Enduro Championship.

Лицензиране на клуб и състезател 2022


Лицензиране на пълнолетен състезател: изтегли бланка за лицензиране

Необходими документи:
1 - Копие от документ за кръвна група (Само при първо лицензиране)
2 - Медицинско удостоверение за водач на МПС кат. А, В, М или от специализиран спортен диспансер
3 - Договор със Спортен Клуб Валиден за сезон 2022
4 - Актуална Снимка (1 брой), на хартиен носител


Лицензиране на състезател под 18 години: изтегли бланка за лицензиране
Необходими документи:
1 - Копие от Акт за раждане (Само при първо лицензиране)
2 - Декларация съгласие* Нотариално заверена, от двамата родители/настойници (в бланката за лицензиране)
3 - Копие от документ за кръвна група (Само при първо лицензиране)
4 - Медицинско удостоверение за водач на МПС кат. А, В, М или от специализиран спортен диспансер
5 - Договор със Спортен Клуб Валиден за сезон 2022
6 - Актуална Снимка (1 брой), на хартиен носител

Еднократен лиценз над 18г.: изтегли бланка за еднократен лиценз
Необходими документи:
1 - Копие от документ за кръвна група Само при първо лицензиране
2 - Медицинско удостоверение за водач на МПС кат. А, В, М или от специализиран спортен диспансер
3 - Договор със Спортен Клуб Валиден за сезон 2022
4 - Актуална Снимка (1 брой), на хартиен носител

Еднократен лиценз до 18г.: изтегли бланка за еднократен лиценз
Необходими документи:
1 - Копие от Акт за раждане (Само при първо лицензиране)
2 - Декларация съгласие* Нотариално заверена, от двамата родители/настойници (в бланката за лицензиране)
3 - Копие от документ за кръвна група (Само при първо лицензиране)
4 - Медицинско удостоверение за водач на МПС кат. А, В, М или от специализиран спортен диспансер
5 - Договор със Спортен Клуб Валиден за сезон 2022
6 - Актуална Снимка (1 брой), на хартиен носител

Цена на първия еднократен лиценз за даден състезател е 30 лева.
Цена за втория еднократен лиценз за даден състезател и тн. е 60 лева.
 

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ НА ЛИЦЕНЗИ И ЗАСТРАХОВКИ ВАЛИДНА ДО 28.02.2022

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ НА ЛИЦЕНЗИ И ЗАСТРАХОВКИ ВАЛИДНА ОТ 01.03.2022
 

*Декларацията Съгласие е нотариално заверен документ, издаден в годината на лицензиране (2022), чрез който двамата родители дават съгласието си, детето им да участва в тренировки и състезания по мотоциклетизъм, в страната и чужбина, през сезон 2022. В случай, че детето е представлявано от един родител/настойник, е необходимо да бъде представен документ (съдебно решение за определяне на родителски права). Декларацията е задължителна за всички състезатели които не са навършили 18 години към датата на лицензирането.

Ако състезател желае да се лицензира а няма клуб, може да отправи запитване към един от лицензираните клубове и да кара за него.

Лицензиране на клуб: изтегли бланка за лицензиране
Необходими документи:
1 Удостоверение от Агенция по Вписванията (регистър ЮЛНЦ или Търговски регистър)
3 Списък на Управителния съвет
2 Копие от „Правила и ред“ и „Устав” на клуба.

Таксата за лицензиране на клуб за сезон 2022 е 250 лв.

Всички документи за лицензиране се изпращат най - малко четири дни преди състезание до:

БФМ, Иво Цветанов
гр.София, ул. Позитано 22
ivotsv@gmail.com
телефон: +359 886 411 400
E-MAIL: office@bfm.bg


Други

Премерен договор между клуб и състезател

Стандартна декларация за участие в БГ Х ЕНДУРО ШАМПИОНАТ

Примерна бланка за регистрация на участници - за организатор на кръг

Примерен допълнителен регламент за състезание от БГ Х ЕНДУРО шампионата


Лога и изображения

Логo на БГ Х Ендуро: Векторен формат в PDF | Растерен формат PNG

Логo на БФМ: Векторен формат в PDF | Растерен формат PNG