Условия за участие BG-X Enduro Championship

Всеки участник в BG-X Enduro Championship трябва да притежава валиден състезателен лиценз за дисциплина Ендуро издаден от БФМ .

Всеки чуждестранен състезател трябва да притежават състезателен лиценз към съответната федерация на страната си и позволително за стартиране (starting permission) издадено към БФМ.

Всеки участник трябва да притежава стартов номер съгласно разпоредбите на BG-X Enduro Championship и да е приведен в цветовата схема спрямо класа, в който участва.

Всеки участник трябва да подаде online заявка за участие за съответното състезание от BG-X Enduro Championship спрямо календара.

Всеки участник трябва да е запознат с Правилника за организиране и провеждане на състезания от националния BG-X Enduro Championship.

Лицензиране на клуб и състезател сезон 2024


Лицензиране на пълнолетен състезател: изтегли бланка за лицензиране

Необходими документи:
1 - Копие от документ за кръвна група (Само при първо лицензиране)
2 - Медицинско удостоверение за водач на МПС кат. А, В, М или от специализиран спортен диспансер
3 - Договор със Спортен Клуб Валиден за сезон 2024
4 - Актуална Снимка (1 брой), на хартиен носител


Лицензиране на състезател под 18 години: изтегли бланка за лицензиране
Необходими документи:
1 - Копие от Акт за раждане (Само при първо лицензиране)
2 - Декларация съгласие* Нотариално заверена, от двамата родители/настойници (в бланката за лицензиране)
3 - Копие от документ за кръвна група (Само при първо лицензиране)
4 - Медицинско удостоверение за водач на МПС кат. А, В, М или от специализиран спортен диспансер
5 - Договор със Спортен Клуб Валиден за сезон 2024
6 - Актуална Снимка (1 брой), на хартиен носител

Еднократен лиценз над 18г.: изтегли бланка за еднократен лиценз
Необходими документи:
1 - Копие от документ за кръвна група Само при първо лицензиране
2 - Медицинско удостоверение за водач на МПС кат. А, В, М или от специализиран спортен диспансер
3 - Договор със Спортен Клуб Валиден за сезон 2024
4 - Актуална Снимка (1 брой), на хартиен носител

Еднократен лиценз до 18г.: изтегли бланка за еднократен лиценз
Необходими документи:
1 - Копие от Акт за раждане (Само при първо лицензиране)
2 - Декларация съгласие* Нотариално заверена, от двамата родители/настойници (в бланката за лицензиране)
3 - Копие от документ за кръвна група (Само при първо лицензиране)
4 - Медицинско удостоверение за водач на МПС кат. А, В, М или от специализиран спортен диспансер
5 - Договор със Спортен Клуб Валиден за сезон 2024
6 - Актуална Снимка (1 брой), на хартиен носител

 

Валидност и цени на лицензи 2024

*Декларацията Съгласие е нотариално заверен документ, издаден в годината на лицензиране (2024), чрез който двамата родители дават съгласието си, детето им да участва в тренировки и състезания по мотоциклетизъм, в страната и чужбина, през сезон 2024. В случай, че детето е представлявано от един родител/настойник, е необходимо да бъде представен документ (съдебно решение за определяне на родителски права). Декларацията е задължителна за всички състезатели които не са навършили 18 години към датата на лицензирането.

Ако състезател желае да се лицензира а няма клуб, може да отправи запитване към един от лицензираните клубове и да кара за него.

Лицензиране на клуб: изтегли бланка за лицензиране
Необходими документи:
1 Удостоверение от Агенция по Вписванията (регистър ЮЛНЦ или Търговски регистър)
3 Списък на Управителния съвет
2 Копие от „Правила и ред“ и „Устав” на клуба.

Таксата за лицензиране на клуб за сезон 2024 е 450 лв.

Всички документи за лицензиране се изпращат най - малко четири дни преди състезание до:

БФМ, Иво Цветанов
гр.София, ул. Позитано 22
ivotsv@gmail.com
телефон: +359 886 411 400
E-MAIL: office@bfm.bg


ПРАВИЛНИК за организиране и провеждане на състезания от националния
БГ Х ЕНДУРО ШАМПИОНАT 2024


 

Други

Премерен договор между клуб и състезател

Стандартна декларация за участие в БГ Х ЕНДУРО ШАМПИОНАТ

Примерна бланка за регистрация на участници - за организатор на кръг

Примерен допълнителен регламент за състезание от БГ Х ЕНДУРО шампионата


Лога и изображения

Логo на БГ Х Ендуро: Векторен формат в PDF | Растерен формат PNG

Логo на БФМ: Векторен формат в PDF | Растерен формат PNG

Календар с по - важните ендуро събития
от националния и световен календар